Schildpad & De Haas

Schildpad & De Haas is een fonds voor gemene rekening dat wereldwijd, meestal voor lange termijn, in bedrijven investeert. De naam van het fonds is ontleend aan de fabel van Aesop. In de fabel wint de schildpad een wedstrijd van de Haas. De naam verwijst naar de beheerder – Bram de Haas – en vooral naar de lange termijn strategie van het fonds. Het doel van S & H is om de intrinsieke waarde van de participaties in het fonds te laten groeien. Schildpad & De Haas breekt ook met andere tradities van de financiële wereld. Participanten worden niet zo zeer gezien als klanten maar als partners. Daar is ook het verdienmodel op gebaseerd. Schildpad & De Haas verdient wanneer u verdient en anders niet. Een schril contrast met de dertien in een dozijn mutual funds, aangeboden door grootbanken, die 2% per jaar rekenen of het 2/20 model bekend van hedge funds. U kunt participeren vanaf een inleg van  € 100.000. Neem voor meer informatie contact op met:

Bram de Haas

Het fonds is in oprichting en waarschijnlijk toegankelijk voor investeerders vanaf de lente 2014.